۸۰ هزار تن برنج وارد ملت شد


شنبه ۲۷ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۵:۴۷

Rond Avzaish اطلاعات کلی درباره Baring

تهران (پانا) – معاون بازرگانی خارجی نمایندگی بازرگانی دولتی ایران اجتناب کرده اند ورود ۸۰ هزار تن برنج خارجی به ملت خبر داد.

به گزارش نمایندگی بازرگانی دولتی ایران، امیر طالبی معاون بازرگانی خارجی نمایندگی بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: ۸۰ هزار تن برنج برای تامین برنج مصرفی ملت وارد ملت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محموله آن در جاری تخلیه است.

معاون بازرگانی خارجی نمایندگی بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: این مقدار برنج یکی اجتناب کرده اند خریدهای خارجی نمایندگی بازرگانی دولتی ایران است کدام ممکن است {برای حفظ} ذخایر استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین خواستن بلعیدن کنندگان ملت گزارش شده است.dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب بازار. “

وی خاطرنشان کرد: در دسترس بودن برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کالاهای اساسی برای استراحت بازار در اصل کار قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب، ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out آن دسترس در بازار به صورت مستمر انجام تبدیل می شود.