۷ راه برای خیلی نگه از گرفتن مورچه ها اجتناب کرده اند خانه


مرجه

تهران (پانا) – مورچه ها موجودات کوچکی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند اجتناب کرده اند سوراخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ ها وارد خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ها شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این ممکن است رژه بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری را اجتناب کرده اند ممکن است سلب کنند.

به گزارش نمناک، در همه زمان ها برای کشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاص شدن از شر مورچه ها استفاده اجتناب کرده اند سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده شیمیایی حیاتی نیست، اما علاوه بر این بیشتر است راه های خالص را برای اجتناب کرده اند بین برداشتن این میکروارگانیسم ها بررسی کنید. {در این} نیمه اجتناب کرده اند سبک مسکن مرطوب راه های ممکن زیادی برای اجتناب کرده اند بین برداشتن مورچه های فوق العاده کودک نوپا برای شما ممکن است معرفی شده است ایم.

ابتدا محل مسکن مورچه ها را پیدا کنید

وقتی مورچه ها را در گوشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا خانه شخصی می بینید، آنها را دنبال کنید به همان اندازه بتوانید محل مسکن آنها را پیدا کنید. سپس اجتناب کرده اند فرآیند های زیر برای خیلی نگه از گرفتن مورچه ها بیشترین استفاده را ببرید.

اجتناب کرده اند سرکه سیب بیشترین استفاده را ببرید

برای جلوگیری اجتناب کرده اند تجمع مورچه ها در زیستگاه شخصی، عالی فنجان آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فنجان سرکه سیب هر دو به سختی سرکه سفید را ترکیب کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در محل حرکت مورچه ها اسپری کنید.

مورچه ها اجتناب کرده اند بوی سرکه متنفرند. برای اینکه مورچه ها در هنگام تور هر دو در حیاط پشتی اجتناب کرده اند پایین ورزشی کودک شخصی در اطراف نشوند، مقداری سرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب بپاشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی محل مخلوط شدن مورچه ها اسپری کنید به همان اندازه آنها را ظریف تدریجی.

اجتناب کرده اند منافذ و پوست خیار بیشترین استفاده را ببرید

مورچه ها اجتناب کرده اند خیار متنفرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک خیار را تحمل نمی کنند. برای خلاص شدن اجتناب کرده اند شر مورچه ها، منافذ و پوست را در جایی قرار دهید کدام ممکن است مورچه ها پرانرژی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} منافذ و پوست خیار را عوض کنید به همان اندازه جایی کدام ممکن است اثری اجتناب کرده اند مورچه پیدا نکنید.

اجتناب کرده اند برگ های خشک نعناع بیشترین استفاده را ببرید

برای اجتناب کرده اند بین برداشتن مورچه ها اجتناب کرده اند نعناع کدام ممکن است عالی دافع خالص همراه خود بوی فوق العاده مقاوم است بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در هدف مورچه قرار دهید. نعناع همراه خود مختل کردن حس بویایی مورچه ها بررسی کردن دارایی ها غذایی را سخت می تدریجی.

لیمو برای خیلی نگه از گرفتن مورچه ها {مفید است}

لیمو خاصیت اسیدی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی آن مورچه ها را می کشد. پاشیدن آب لیمو هر دو جذب پارچه در روغن لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه آن در محل حرکت مورچه ها در در اطراف نگه از گرفتن آنها کارآمد است.

اجتناب کرده اند سیر غافل نشوید

سیر را در سوراخ های دیوار قرار دهید به همان اندازه اجتناب کرده اند به نظر می رسد شدن مورچه ها در احاطه خانه شخصی جلوگیری کنید.

مایع ظرفشویی نیز مورچه ها را می کشد

مایع ظرفشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ قاشق غذاخوری جوش شیرین را همراه خود هم ترکیب کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محلول را در مناطقی کدام ممکن است مورچه ها حضور دارند بریزید به همان اندازه مورچه ها را در اطراف حفظ کنید. علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند ترکیب کردن مایع ظرفشویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به نسبت ۲ به ۱ بیشترین استفاده را ببرید.

اجتناب کرده اند فلفل پرخطر بیشترین استفاده را ببرید

مورچه ها برای مکان یابی وعده های غذایی به سیگنال های شیمیایی تکیه می کنند. فلفل پرخطر همراه خود اجتناب کرده اند بین برداشتن این علامت ها اجتناب کرده اند یافتن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف شدن آنها اجتناب کرده اند خانه جلوگیری می تدریجی. سپس پودر فلفل را در جاهایی کدام ممکن است مورچه ها هستند بریزید هر دو همراه خود پودر زردچوبه ترکیب کردن کنید.