۲۶ هزار و ۹۶۲ نفر در ساعت اجرای آموزش کارکنان شهرداری اهواز در نیمه اول سال ۱۴۰۱ – پایگاه خبری مدآرا


سعید الفردنی بیان کرد: در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۸ دوره آموزشی برای کارکنان شهرداری اهواز شامل ۱۹ دوره حضوری، ۴ دوره آنلاین و ۵ دوره آموزشی غیرمستقیم با محتوای پی دی اف برگزار شد. گروه آموزشی معاونت برنامه ریزی و توسعه پول انسانی راس در شهرداری اهواز.

وی افزود: ۲۶ هزار و ۹۶۲ ساعت آموزش دیده ایم که ۸ هزار و ۲۴۴ زن و ۱۸ هزار و ۶۱۸ مرد در آن شرکت کردند.

از جمله این دوره ها، الفردانی شامل درس برنامه ریزی و کنترل پروژه، اصول طراحی پارک ها، فضای سبز و تفرجگاه های شهری، حفاظت از فضای سبز، مبلمان شهری، توسعه نشاط سازمانی، شناسایی توانایی های ذهنی، اصول اطلاع رسانی، مدنی است. آموزش مدیریت پسماند، فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی، برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری ها، استانداردهای ایمنی و بهداشت برق، ایمنی و محیط زیست، آشنایی با قوانین اداری و ستادی شهرداری، آشنایی با برنامه ملی نوسازی شهری و غیره.

وی با اشاره به برگزاری سه دوره آموزشی برای مدیران ارشد در شش ماهه نخست امسال، گفت: یک هزار و ۴۱۶ ساعت از مدیران ارشد در کارگاه های آموزشی مدیران و کارکنان با انگیزه، قوانین استخدامی شهرداری و کارگاه پروژه سازمانی شرکت کردند. مدیریت.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز هدف از برگزاری این دوره ها را ارتقای سطح دانش تخصصی و عمومی کارکنان در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان عنوان کرد.