۱۱۳ قبضه سلاح در ارتفاعات آذربایجان غربی اختراع شد – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه پس اجتناب کرده اند ساعت ها گشت زنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمین در ارتفاعات روکش دار اجتناب کرده اند برف سودآور به اختراع ۱۱۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری قاچاقچیان شدند.
وی افزود: {در این} معنی منصفانه جامعه قاچاق اسلحه در جهان دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر اجتناب کرده اند بازو اندرکاران قاچاق اسلحه تعیین شدند کدام ممکن است دستگیری آنها نیز در اصل کار اطلاعاتی مرزبانی قرار دارد.