۱۰۴۰۰۰ دانش آموز بادیه نشین در ایران وجود دارد


مدرسه اشرا

تهران (پانا) – معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تلاش این وزارتخانه برای ساخت مدارس شبانه روزی برای دختران عشایری را در جلوگیری از ترک تحصیل دختران در مقطع اول و دوم متوسطه موثر دانست.

و به نقل از گوشه رضوان حکیم زاده، وی با اشاره به آمار تعداد دانش آموزان عشایری گفت: ۱۱۹ هزار و ۳۲۸ پسر و ۱۰۴ هزار و ۴۷۳ دختر در مدارس بادیه نشین در تمامی مقاطع تحصیلی و به تفصیل ۱۶۱ هزار و ۱۶۱ هزار نفر تحصیل می کنند. آنها در مقطع ابتدایی ۳۲۰ نفر، ۴۳ هزار و ۸۵۸ نفر در مقطع متوسطه اول و ۱۸ هزار و ۶۲۳ نفر در مقطع متوسطه دوم عشایر کشور هستند.

وی با تاکید بر اینکه در دوران کرونا و قبل از آن نشتی و نشتی در مناطق بادیه نشین وجود داشت، گفت: تعداد زیادی از این دانش آموزان شناسایی و به دوره آموزشی بازگردانده شدند. البته در دوران کرونا، آموزش در این مدارس به صورت چهره به چهره دنبال می شد.

دانش آموزان بادیه نشین در سه نوع مدرسه تحصیل می کنند

حکیم زاده در پاسخ به نوع مدارسی که بیشتر این دانش آموزان در آن تحصیل می کنند، گفت: به طور کلی ۳ نوع مدرسه بادیه نشین داریم که شامل مدارس سیار، نیمه سیار و ثابت می شود. مدارس ثابت در محل زندگی بادیه نشینان قرار دارند و شبیه مدارس عادی هستند. مدارس سیار و نیمه سیار نیز به محیط هر منطقه بستگی دارد. از جمله این مدارس می توان به مدارس کینشی و الشادری اشاره کرد.

وی افزود: همانطور که آمار نشان می دهد تعداد دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایی به ۷۷ هزار و ۵۵۸ نفر رسید که از این تعداد ۱۹۱۸ نفر در مقطع متوسطه اول و ۷۰۰۰ نفر به دلیل دوری مدارس و شرایط خاص خانوادگی و ۸۹۷ دانش آموز دختر در مقطع دوم متوسطه هستند. و برای تعداد زیادی از این عزیزان امکان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف بالاتر وجود ندارد.

ساخت مدارس شبانه روزی برای دختران برای کاهش تعداد بازمانده از تحصیل

حکیم زاده خاطرنشان کرد: ایجاد مدارس شبانه روزی دخترانه یکی از بهترین راهکارها برای آموزش و پرورش است و تعداد این مدارس در سال های اخیر ۱۱ درصد افزایش یافته است. وی گفت: پیگیر تکمیل بند ویژه بودجه مصوب اساسنامه مدارس مسافربری هستیم و چندین سال از ابلاغ آن می گذرد اما به نتیجه نرسیده است. ارائه خدمات تردد به شرط ادامه تحصیل دانش آموزان دختر عشایری.

وی تاکید کرد: همچنین راه اندازی مدارس عشایری را که در دستور کار جناب وزیر آموزش و پرورش قرار دارد ادامه می دهیم و این یکی از راهکارهای مناسب برای ادامه تحصیل دختران عشایری است. از سوی دیگر، معلمان زن عشایری در سرزمین خود، در مدارس بادیه نشینی که می توانند به دختران بادیه نشین آموزش دهند. امکان اشتغال خانواده نیز افزایش می یابد.

سایر نهادهای مرتبط با آموزش و پرورش همکاری کنند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی امور نیازمند همکاری سایر نهادها با آموزش و پرورش است. به عنوان مثال اگر شرایط اقتصادی خانواده ها بهتر شود، تمایل بیشتری برای ادامه تحصیل فرزندان خود خواهند داشت. همچنین برخی از مسائل فرهنگی که مانع از ادامه تحصیل می شود از جمله موانعی است که سایر نهادها باید برای رفع آن تلاش کنند.

حکیم زاده در خاتمه به استفاده از توانمندی معلمان سرباز در فرآیند آموزش دانش آموزان عشایری پرداخت و افزود: این نیروها موقت هستند و ترجیحاً از نیروهای آموزش دیده متناسب با محیط بادیه نشین استفاده شود.