گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه واتیکان با اشاره به تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات دوجانبه


چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۲۱:۰۰

امیرعبدالله

تهران (پانا) – امیرعبداللهیان همراه خود ردیابی به هتک حرمت جدیدترین توسط شخص خاص به قرآن کریم در سوئد، نیازمند ملاحظه ویژه واتیکان در حفاظت اجتناب کرده اند احترام به کتب آسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادیان الهی {در سراسر} جهان شد.

وزیر خارجه کشورمان {در این} گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر قدمت روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت مناسبات همراه خود واتیکان در پوشش خارجی ایران، افزود: متعدد اجتناب کرده اند فجایع دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدانسانی فعلی در سیاره بدلیل فقدان معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق در روابط در سراسر جهان است.

حسین امیرعبداللهیان علاوه بر این همراه خود ردیابی به هتک حرمت جدیدترین توسط شخص خاص به قرآن کریم در سوئد ، نیازمند ملاحظه ویژه واتیکان در حفاظت اجتناب کرده اند احترام به کتب آسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادیان الهی {در سراسر} جهان شد.

امیرعبداللهیان همراه خود ردیابی به خطر تروریسم در سیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت اقدامات تروریستی در افغانستان ذکر شد: گفتگوی میان ادیان الهی عملکرد مهمی در کاهش خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراطی گری دارد. وی همراه خود ردیابی به گفتگوهای ادیانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتیکان، آمادگی تهران را برای امضای سند همکاری میان بخش علمیه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتیکان ادعا کرد.

وزیر خارجه ایران ضمن تشریح تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطین در مسجدالاقصی ، نیازمند پاسخ صحیح پیروان ادیان ابراهیمی به این اقدامات شد.

امیرعبداللهیان ضمن تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به فاجعه های جهان اجتناب کرده اند جمله در افغانستان ، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ، بر لزوم توقف مداخلات خارجی ، توقف مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز کشتی کمک‌های انساندوستانه ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: هدف اصلی بر راه‌رفع سیاسی به وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح منجر خواهد بود.

وزیر امور خارجه واتیکان نیز ضمن یادآوری سازمانی واتیکان به روابط صحیح همراه خود جمهوری اسلامی ایران در آستانه ۷۰اُمین ساگرد روابط دوجانبه، اجتناب کرده اند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن مردمان یمن به‌عمق ابزار تاسف کرد.

اسقف اعظم پائول گالاگر همراه خود ردیابی به برخی مشکلات جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی ، در موضوع فلسطین، بر نیاز محافظت حرمت قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق مردمان فلسطین تاکید کرد.

وی در نهایت برای همه مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان جهان خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیک بختی را اراده کرد.