کیهان: چون روابط ایران با چین و روسیه خیلی خوب شده، به «گشت ارشاد» حمله می کنند – پایگاه خبری مدرس


یکی دیگر از اهداف اصلاح طلبان تضعیف نگرش مثبت مردم از رئیسی، انحراف افکار عمومی و به حاشیه راندن عملکرد مثبت دولت سیزدهم در یک سال گذشته است. سرانجام دولتی که کشور را تعلیق نکرد، روی کار آمد و توانست مواضع غرب را در برابر ایران در سیاست خارجی تعدیل کند و اقدامات تهاجمی آن را مهار کند. از سوی دیگر این دولت با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی توانست ایران را در کنار قدرت هایی مانند چین و روسیه قرار دهد و حجم مراودات و مبادلات تجاری را چندین برابر کند.

اصلاح‌طلبان علاوه بر «فعال‌سازی ظرفیت‌های رادیکال برای بازسازی هویت از دست رفته» و «به حاشیه راندن یک کارنامه مثبت بزرگ»، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند. «لذت بردن از دولت در حاشیه» و «ارسال انگیزه های ضعف به طرف های خارجی».

شاید پرداختن به تنیس روی میز و بازی در پازل حاشیه سازی طیف های سیاسی برای بخشی از ظرفیت های اجرایی کشور چندان پرهزینه نباشد، اما فعال سازی شکاف های اجتماعی و دوقطبی و انحراف مسائل فرعی و کلان برای کشور هزینه بر است. تامین اجتماعی و منافع ملی فراموش نکنیم که اغتشاشات سال ۸۸ باعث تغییر رفتار آمریکایی ها در قبال ایران و صدور قطعنامه های تحریمی ویژه، قطعنامه ۱۹۲۹ علیه کشورمان شد. (قطعی که کشورمان را تحت فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور ملل متحد قرار داد و باعث شد که تحریم های شدید اقتصادی علیه ایران اعمال شود و تحریم های شدیدتر آغاز شود).