کارتن لوازم خانگی تا ۲ میلیون تومان خرید و فروش می شود – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن سایت خبری مدیریت شده; تعمیرات در بازار لوازم خانگی کوچک جایگزین خرید وسایل نو شده است و این مشکل هزینه تعمیر لوازم خانگی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. مبلغی که یک سال پیش صرف خرید لوازم خانگی می شد، اکنون باید صرف تعمیر همان وسایل شود. اگرچه افزایش قیمت لوازم خانگی کوچک از ابتدای سال ۱۵ درصد بوده است، اما بازار افزایش قیمتی مشابهی ندارد. وضعیت این بازار نشان می دهد که سیاست ها باید بازنگری شوند.

ابوالقاسم شنحاس، دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قیمت لوازم خانگی کوچک ۱۵ درصد افزایش داشته است، گفت: این افزایش قیمت با در نظر گرفتن عواملی که باعث شده بود حداقل باشد. قیمت نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا بازار بی کشش است و رکود وجود دارد.

شنی ساز افزود: تعداد مشتریان محصولات جدید کاهش یافته و اکثر مردم به تعمیر دستگاه های خود روی آورده اند و این کار ارزان هم نیست. وضعیت بازار خوب نیست و واحدها برای خرید مواد اولیه و قطعات با کمبود نقدینگی مواجه هستند. زیرا بازار معامله نمی شود و پول کالاهای تولیدی بر نمی گردد.

دبیر انجمن صنفی لوازم خانگی کوچک با اشاره به حجم زیاد کالاهای قاچاق در بازار گفت: هرج و مرج در ورود کالاهای خارجی از طریق قاچاق رسمی و غیررسمی، مناطق آزاد خصوصی و تجاری و ارزان بودن این کالاها از محصولات محلی. کالاها یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار لوازم خانگی هستند، لوازم خانگی کوچک و بزرگ.

شناس با بیان اینکه این بازار متاثر از سیاست کل کشور در قبال اقتصاد است و خط مشی این صنعت به خودی خود قابل تعیین نیست، گفت: تا زمانی که مشکلات کلی اقتصاد کشور حل نشود و آشکار نشود و الگویی موثر باشد. و از برنامه استفاده نمی شود، در هیچ صنعتی نمی توان انتظار رونق داشت.

دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک با بیان اینکه مشتریان لوازم خانگی ایرانی از اقشار متوسط ​​به پایین هستند، گفت: متأسفانه این اقشار در سال های اخیر یا فقیر شده اند یا به شدت ضعیف شده اند، به ویژه قشر متوسط. درآمد این دسته با هزینه ها تناسبی ندارد و خرید لوازم خانگی را در اولویت قرار می دهد. تا زمانی که این طبقات وضعیت خود را بهبود ندهند، این رکود ادامه خواهد داشت و بدتر می شود.