چوپان دروغین دستگیر شد


یکشنبه ۲۱ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۸:۰۹

دزد

تهران (پانا) – رئیس پلیس ویژه شهرستان ری اجتناب کرده اند دستگیری چوپانی کدام ممکن است قصد خانه شکنی ۷ راس گوسفند اجتناب کرده اند صاحبش را داشت، خبر داد.

به گزارش مکان پلیس، سرهنگ دوستعلی جلیلیان اجتناب کرده اند دستگیری چوپانی کدام ممکن است قصد خانه شکنی هفت گوسفند اجتناب کرده اند صاحب کارش را داشت، خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: عبدالعظیم (علیه السلام) در محل حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات {در این} خصوص را تحریک کردن کرد. بازرسی ها حاکی اجتناب کرده اند آن بود کدام ممکن است مالباختا همراه خود برای مشاوره ماموران گفتن کرد کدام ممکن است هفت گوسفندش اجتناب کرده اند موجود در مزرعه به خانه شکنی گذشت است.

وی همراه خود دقیق اینکه اقدامات مورد نیاز برای دستگیری مسئله این خانه شکنی به پایان رسید، شکسته نشده داد: همراه خود رصد تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی خاص شد کدام ممکن است در زمان خانه شکنی هیچ گونه خسارتی رخ نداده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سگ های گله پارس نکرده اند، به همین دلیل احتمال خانه شکنی توسط ماموران پلیس راهور صورت گرفته است. شخص خاص .. آشنایی مقاوم تر شد.

رئیس پلیس ویژه شهرستان رای همراه خود دقیق اینکه ماموران به چوپان این گوسفندان نامشخص شدند، اظهار داشت: ماموران همراه خود شگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگردهای پلیسی همراه خود این شخص صحبت کردند کدام ممکن است طی آن به اظهارات ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیض وی ردیابی کردند. {در این} اتصال این شخص به کلانتری منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرم شخصی اعتراف کرد.

وی همراه خود دقیق اینکه اسپانسر تبعه یکی اجتناب کرده اند کشورهای همسایه {بوده است}، افزود: برای این شخص پرونده قضایی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص برای پیگیری موضوع جنایت به دادسرا کشتی شد.

فرمانده انتظامی ویژه شهرستان ری علاوه بر این اجتناب کرده اند تجمع ۵۴ اتباع افغانستانی غیرمجاز در جنوب تهران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قالب مخلوط آوری اتباع غیرمجاز افغانستانی با بیرون پروانه اقامت در شرق شهر اجرا شد کدام ممکن است طی آن ۵۴ اتباع افغانستانی اجرا شد. . انواع های اتباع غیرمجاز مخلوط آوری شد.

وی اظهار داشت: این قالب همراه خود حمایت پلیس ایمنی نهایی خاورشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسگاه خاورشهر اجرا شد.