پلیس: چند نفر از عوامل حوادث دیروز در بازار تهران دستگیر شدند – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; سرهنگ جلیل مک وی رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با حضور میدانی در بازار تهران گفت: در حادثه دیروز تعدادی اراذل و اوباش به بازار سوخت و نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی از آنها را دستگیر کردند. آنها دستگیر شدند و شناسایی شدند و تقریباً دستگیر خواهند شد.

وی با بیان اینکه امروز مورد خاصی نداریم و شرایط عادی است، گفت: وضعیت فعلی بازار عادی است، همه مغازه ها باز هستند و شرکت ها مشغول فعالیت های روزمره هستند و حضور مردم نیز پر رنگ است. برای خرید و امور شخصی و هیچ مشکل یا مشکل امنیتی که نداریم

رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: وضعیت نه تنها در بازار، بلکه در کل شهر تهران خوب و عادی است.

سرهنگ ماکووی تاکید کرد: شرکت ها و مردم به فضای مجازی توجه نکنند. مطالبی که در فضای مجازی بیان می شود با دنیای واقعی فاصله زیادی دارد.