پلیس نیویورک در حال بررسی اسکلت انسانی است که در داخل چادر در پارک مرکزی پیدا شده استبه گفته پلیس، بعد از ظهر روز جمعه یک اسکلت انسانی در پارک مرکزی پیدا شد.

به گفته منابع پلیس و پلیس، یک دونده حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر به طور تصادفی با چادری در یک منطقه جنگلی در فضای سبز نزدیک به پشت موزه هنر متروپولیتن برخورد کرد و آن را به کارکنان بخش پارک ها نشان داد.

به گفته پلیس نیویورک، کارکنان چادر را بیرون زدند و به کشف وحشتناکی دست یافتند.

به گفته پلیس و منابع، معاینه پزشکی شهر گفت که بقایای این اجساد در “وضعیت بسیار تجزیه شده” و عمدتاً استخوانی بودند.

پلیس گفتند، مشخص نیست که چادر چه مدت در آنجا بوده یا چه زمانی مرده است.

گفته می‌شود علت مرگ علل طبیعی بوده و منتظر گزارش رسمی از دفتر ME است.

پلیس گفت که تحقیقات ادامه دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر