پروانی سلحشوری: گشت ارشاد کار دیگری جز ترس و وحشت ندارد – پایگاه خبری مضارع


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; پرفانی سلحشوری، نماینده سابق مجلس و فعال حقوق زنان، گفت: مسائل جاری کشور را نمی توان جدا از هم تحلیل کرد. اتفاقی که برای محصه امینی افتاد خشم مردم را برانگیخت. در مورد دختران جوانی که به دنبال یک زندگی عادی هستند از کلمات تحقیرآمیز استفاده می شود. اگر رویدادهای جامعه را با جزئیات بررسی کنیم، به حاشیه خواهیم رفت. اما اگر جهان وطنی را در نظر بگیریم – جهانی بودن که به نظر می رسد بدخواهان را از طریق برنامه ای نانوشته و غیرقانونی البته دنبال می کند – نتیجه بهتری می گیریم. در مسائل و تبعیض ها از جمله در زمینه تحصیل، اشتغال و عموم مردم، زنان تحت فشار بسیار بیشتری هستند و تقاضا برای مهاجرت بیشتر از زنان است.

مشکل اینجاست که گشت ارشاد کار دیگری جز ترس و وحشت ندارد. حقوق شهروندی مردم با پدیده ای به نام گشت ارشاد زیر سوال می رود. این موضوع نه تنها به زنان، بلکه به خانواده و مردان نیز توهین می کند. دختران و همسران این مردان توسط زن دیگری به داخل گاری های راهنمایی کشیده می شوند و قرار است به آنجا هدایت شوند.

دستگیری، عکسبرداری، تهدید، جریمه و کالا با زنان مشکلی را حل نمی کند. حقوق شهروندی مردم باید رعایت شود. وقتی در مجلس بودم، پلیس از من شکایت کرد که دختری را به خاطر اعتراض ناگا به زور سوار ماشین کرده است. یعنی یکی از پرونده های من در قوه قضائیه اعتراض در مجلس به گشت ارشاد بود. پرونده جدی دیگری که در قوه قضائیه تشکیل دادم، واکنش به درگذشت سحر الخدیری بود. این مسائل نشان می دهد که چنین اقداماتی وجود داشته، اما حساسیت جامعه به اندازه امروز نبوده است.

پس از مرگ مهسا، مسئولان قول رسیدگی به موضوع را دادند، اما ماهیت و ماهیت ماجرا مشکل آفرین است و باید تیر به سمتی هدایت شود که دیگر دوره ای برای تحقیر زنان، خانواده ها، ایرانیان و حقوق بشر وجود نداشته باشد. و ملیت افراد