پاسخ کیهان به اشک آیت الله جوادی آملی برای همسرش – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، روزنامه کیهان در شماره در این زمان شخصی و در ستون پرسه در لفضای دیجیتال اش همراه خود ردیابی به گریه های آیت الله جوادی آملی برای درگذشت همسرش نوشت: «این اشک‌ها کدام ممکن است در فراق یار ریخته شده؛ سند رسوایی اون دسته اجتناب کرده اند فمنیست‌های بیچاره‌ایه کدام ممکن است همراه خود توهمات مردستیزانه خودشون هیچوقت سبک از گرفتن در کنار و همدم رو نمیتونن بچشن! و اون‌هایی کدام ممکن است اسلام رو به نادیده تکل زن متهم میکنن. این آ.جوادی؛ اون اجتناب کرده اند آ.حسن‌زاده، اون اجتناب کرده اند نامه‌های امام، شخصی مدیریت… »
«شاید ندونید یه عالم و دانشمند عظیم شبیه آقای جوادی آملی برای چی داره اینطوری‌گریه میکنه! اسلامی کدام ممکن است زن رو ریحانه و خاک میدونه بایدم عالمش برای اجتناب کرده اند کف دست دادن شریک زندگی و مونسش اینطوری اشک بریزه خدایش بیامرزد.»