پاسخ سفارت ایران در لندن به گزارش ضد ایرانی تایمز


۵ شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۱:۲۱

سفارت ایران در لندن

تهران (پانا) – سفارت کشورمان در پاسخ به گزارش ضدایرانی تایمز لندن ادعا کرد کدام ممکن است این نشریه {نمی تواند} تمدن و هویت تاریخی ایرانیان را مخدوش تدریجی.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سفارت ایران روز پنجشنبه همراه خود تخلیه پیامی در توئیتر، گزارش توهین آمیز روزنامه تایمز را تمسخر آمادگی ایران برای میزبانی اجتناب کرده اند هواداران جام جهانی ۲۰۲۲ در جزایر کیش و قشم توضیح دادن کرد. ایران هراسی».

تایمز {در این} گزارش مدعی شده است؛ انگلیس همراه خود خطرات امنیتی قابل توجهی اجتناب کرده اند جانب ایران مواجه است. {در این} گزارش مدعی شد کدام ممکن است ایران «انگلیس را شیطان کودک و شیطان عظیم (آمریکا) توضیح دادن می تدریجی: ایران شناخته شده به عنوان اهرمی در تفریحی های سیاسی شخصی برای گرفتن غربی ها شناسایی شده است است.

وی افزود: فضای سیاسی بدی در ایران موجود است و همراه خود ملاحظه به اینکه روابط دو ملت اخیراً صمیمانه نبوده است، چرا ریسک درگیر شدن به آنجا را دارید؟

و بعد از همه به بخش‌هایی اجتناب کرده اند این گزارش ردیابی می‌شود: کیش همراه خود سواحل ماسه‌ای سفید و دمای ۳۰ سطح سانتی‌گراد در زمستان، بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان مروارید خلیج‌فارس راه اندازی شد می‌شود. این جزیره در ۱۲ مایلی سواحل ایران دارای سیستم ویزا مجزا است و در بدو ورود برای انگلیسی ها گذرنامه ۱۴ روزه صادر تبدیل می شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران و جزایر آن در خلیج فارس برای همگان اعم اجتناب کرده اند انگلیس و هواداران جام جهانی اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان ایمن {است تا} اجتناب کرده اند شکوه های این سرزمین لذت ببرند.