پاسخ رئیس جمهور به آلودگی هوا – پایگاه خبری تلورانس


به گزارش مدارا، آقای ابراهیم رئیسی عصر همین الان یکشنبه در مونتاژ هیئت مقامات در مونتاژ هیئت مقامات توافق همه ارکان ملت را برای رفع مشکلات اجباری دانست و ضمن ابراز خرسندی اجتناب کرده اند همدلی سه قوه وی خاص کرد: تنها راه ضرب و شتم برخی مشکلات ساختاری ملت به طور قابل توجهی در بخش اقتصاد، همدلی و همکاری همه ارکان انتخاب گیری در ملت است.

رئیس جمهور بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی را به موضوع پوشش های عمومی تامین اجتماعی ابلاغی رئیس معظم انقلاب اختصاص داد و ضمن تاکید بر اجرای درست این پوشش ها اظهار داشت: با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه خود همکاری کلیه تجهیزات های اجرایی و استفاده اجتناب کرده اند توان بخش شخصی و گروه های مردمان نهاد فعلی. تهیه آیین نامه و دستورالعمل این ابلاغیه کمتر از ظرف مدت دو ماه.

رئیسی ابلاغ این پوشش ها اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت را اقدام مبارکی دانست کدام ممکن است آثار اجتماعی قابل توجهی بر ملت دارد و اظهار داشت: این ابلاغیه اقدامی همه جانبه در راستای اجرای عدالت و ملاحظه ویژه به اشخاص حقیقی کم درآمد است. محافظت کرامت انسانی.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به وضعیت هوای ناسالم ناشی اجتناب کرده اند ورود کروی و غبار به ملت ردیابی کرد و اظهار داشت: ریزگردها اقامت مردمان را مختل کرده است و اجباری است همه تجهیزات های به فرماندهی در مقامات همراه خود جدیت به وظایف و وظیفه های شخصی {در این} زمینه حرکت کنند. ملاحظه.”

مشکلات کشور فقط با همدلی حل می شود

{در این} راستا رؤسای جمهور به گروه اطراف زیست و سایر تجهیزات های ذیربط اصل دادند به همان اندازه اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی، مجامع در سراسر جهان و کار با هم همراه خود کشورهای همسایه برای رفع این اشکال امتحان شده کنند.
رئیس جمهور همراه خود ردیابی به تخلیه اسامی موسسه مالی های بدهکار بر لزوم اصلاح نظام بانکی، مالی و مالیاتی در ملت تاکید کرد و اظهار داشت: بخش شخصی و تجار آگاه همکار مقامات هستند {و نباید} بهای آن را بپردازند. اجتناب کرده اند آدم های ناسالم
وی اجتناب کرده اند همدلی نیروها برای تعمیر مشکلات مردمان تقدیر کرد و تاکید کرد: همکاری مقامات و مجلس امانت و وسیله ای برای گروه است.