پاسخ جبهه پایداری به ورودی نظامیان اشغالگر به بیت المقدس – خبرگزاری مدارا


به گزارش مدارا، جبهه پایداری انقلاب اسلامی همراه خود صدور ادعا ای تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات نظامیان رام نشده رژیم صهیونیستی در قدس شریف را محکوم کرد کدام ممکن است محتوای متنی آن به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خداوند بخشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان
را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسانى که ستم کردند، مى‏دانند که کدام انحراف را واژگون مى‏کنند.

تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی در بیت المقدس الگوی کوچکی اجتناب کرده اند روحیه اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبعیت لجام گسیخته رژیم منحوس صهیونیستی است کدام ممکن است توده ها در انواع مختلف شخصی را آرم داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سکوت متوقف نشده است. اجتناب کرده اند اشغال قاتل حاکمان عرب .. توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها رخ داده است است.

هتک حرمت مقدسات مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان کدام ممکن است توسط نیروهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی رژیم غریب صهیونیستی همراه خود استقرار از کیت ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله وحشیانه تکمیل شد. بر مبارزان سرسخت نمازگزاران فلسطینی غیرمسلح کدام ممکن است در نتیجه تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ نفر شد، محکوم به شکست هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تأثیری در شورش قهرمانانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله ور شدن مجاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزان آزادی نخواهند داشت.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی در محکومیت این تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران آن، رژیم سفاک صهیونیستی را نسبت به مجازات ها این جنایات برحذر داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حاکمان کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی می‌خواهد کدام ممکن است کف دست به اقدامی انتقادی بزنند. موضع واحد نسبت به آن است حفاظت اجتناب کرده اند حیثیت قدس اسلامی به سمت اشغالگران.