پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خانه ارثی ۶۲۰ میلیارد تومان همراه خود اسناد بازیگران


یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۱:۱۴

سردار علیرضا لطفی

تهران (پانا) – رئیس پلیس توجه کل استان تهران اجتناب کرده اند دستگیری ۶ جنایتکار حرفه‌ای کدام ممکن است عالی ویلا در شمال تهران را همراه خود اسناد بازیگران به حامی فروختند، خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مشاوران قطعا ارزش آن را دارد این ویلا را ۶۲۰ میلیارد تومان برآورد کردند. .

سردار علیرضا لطفی در تشریح این خبر اظهار داشت: اواخر دی ماه سال قبلی زن جوانی را به اداره شماره ۱۳ پلیس توجه تهران راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرم ویلایی ۳۰۰۰ متری دارند. در گلهک ارثی است کدام ممکن است ما در خارج اجتناب کرده اند ملت مسکن می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی پیش به ملت برگشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدیم در سال ۱۳۷۷ خانه ویلایی موروثی همراه خود اسناد بازیگران ارائه شده است است.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به تذکرات اطلاعاتی، زن جوانی کدام ممکن است شخصی را صاحب عالی ویلا راه اندازی شد کرده بود همراه خود مدارک بازیگران تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیات پلیسی در مخفیگاهش دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس توجه تهران منتقل شد.

رئیس پلیس توجه تهران به دستگیری ۶ متهم {در این} پرونده ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {در این} عملیات توسط پلیس، سرکرده باند در اسفندماه سال قبلی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه مدارک بازیگران اجتناب کرده اند مخفیگاه متهم اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای این باند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد. باند نیز دستگیر شدند.

سردار لطفی در طولانی مدت اظهار داشت: مشاوران قطعا ارزش آن را دارد ریالی چرخ دنده مخدر پاره کردن را ۶۲۰ میلیارد تومان ادعا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهمان همراه خود صدور اصل قانونی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار تحقیقات اداره سیزدهم پلیس توجه قرار دارند. “