وزیر کشور: سازمان‌های غیردولتی به محل تجمع اعتراضی اعتراض دارند – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; احمد واحدی وزیر کشور گفت که با شکل گیری اعتراضات در کشور بار دیگر موضوع اختصاص مکانی برای برگزاری تجمعات مطرح شد و گفته شد که وزارت کشور مسئول این موضوع است و در حال رسیدگی است. وی با این پرونده و اینکه این بررسی ها به چه مرحله ای رسیده است، گفت: این موضوع دو موضوع دارد. اولاً مسئله اصلی این است که به هر حال مردم به یک موضوع خاص اعتراض می کنند و مسئله دیگر این است که در یک مکان مشخص است.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از مصاحبه وحیدی را در ادامه می خوانید:

* با اصل اعتراض مشکلی نداریم، در چارچوب قانون معترضان می توانند مجوز بگیرند و معلوم است تا کی می خواهند اعتراض کنند.

* کسانی که می خواهند مسئولیت اعتراضات را بر عهده بگیرند باید در چارچوب خود آنها را کنترل کنند و این مانعی ندارد. البته به هر حال باید در جایگاه بهتری این کار انجام شود، در این صورت مشکلی نداریم.

* انتخاب سایت و تایید آن یک بار مطرح شد اما بنا به دلایلی سازمان های مردم نهاد با مشکلاتی مواجه شدند که نیاز به بازنگری داشت.

* برخی از احزاب برای تشکیل جلسه و تشکیل جلسه با آنها اقدام کردند اما اغلب جلسات خود را برگزار نمی کردند و زمانی که شورا تشکیل نمی دادند، مشروعیت کارشان زیر سوال می رفت.

* تشکیل آن مجامع در زمان دقیق به عهده خودشان است و زنجیره کاری که باید اتفاق بیفتد در واقع طبق قانون است.