وزیر کشور: روابط عمومی باید عملیات روانی را بداند – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; سردار احمد وحیدی در همایش مدیران کل روابط عمومی و رسانه استانداری های سراسر کشور اظهار داشت: روابط عمومی ها با عموم مردم ارتباط برقرار کنند. گاهی از طریق کلمات؛ گاهی با عکس گاه تعامل چهره به چهره و گاه با توجیه و تبیین است که همگی حوزه وسیعی است.

وی افزود: ما اهداف و سیاست هایی داریم که باید از طریق روابط عمومی محقق شود و این حوزه ابعاد مختلفی دارد.
وزیر کشور گفت: دولت در تلاش است تا با جان و دل به مردم خدمت کند و نیازهای مردم را برآورده کند و فرصت را برای خدمت به مردم از دست ندهد و در سطح وسیع همه مردم را تحت پوشش قرار دهد، اما برخی افراد نمی خواهم این تلویزیون منعکس شود.
وی تصریح کرد: استانداران، فرمانداران و فرمانداران شبانه روز کار می کنند و مردم باید بدانند که در خدمت مردم هستند و ساختار این تلویزیون هدف مهمی است.
وحیدی گفت: حوزه سلسله مراتب و انعکاس اخبار در روابط عمومی ها تسهیل شود. به عنوان مثال، در مورد معیارهای هدف برای ارز ترجیحی، باید روشن شود و برای مردم توضیح داده شود که این اقدام چه مزایایی دارد.
وی افزود: وقتی مردم به کار منطقی می پردازند همراهی می کنند و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد که باعث می شود کارها به خوبی پیش برود.
وزیر کشور تصریح کرد: فقط اطلاع از روابط عمومی کافی نیست. تسلط بر اخبار و اطلاعات مهم است و باید اصول اولیه را بدانید. فضای مناسب برای حرکت صحیح مهم است. شما باید قدرت تولید و دانش داشته باشید.
وی با اشاره به اتصال و گسترش شبکه های ارتباطی گفت: اگر بتوانید شبکه گسترده ای از لایه های مختلف را در کنار هم قرار دهید می توانید موثر باشید. یکی از کارهای اصلی شما جستجوی مخاطب است و ایجاد و ارسال پیام برای مخاطب جایگاه مهمی را به خود اختصاص می دهد. مثلاً مهم این است که مخاطب کشاورز یا استاد دانشگاه باشد.
واحدی گفت: باید شبکه ایجاد شود. شبکه پیام رسانی باید با در نظر گرفتن انواع و تأثیر افراد و شخصیت ها شکل بگیرد.
وی گفت: کار روابط عمومی شغل مهمی است. شما باید فرآیندهای روانی را به موقع بشناسید و اسیر فرآیندهای روانی دشمن نشوید. هیچ چیز نباید نادیده گرفته شود.
حضور در صحنه مهم است. توجه و حضور در میدان با اهداف مهم روابط عمومی همسو است.
وزیر کشور تصریح کرد: قبول دارم روابط عمومی ها باید به مدیریت دولتی تبدیل شوند اما این راه حل مشکلات نیست. ارتقای آموزش و تکمیل تجهیزات بسیار مهم است و پیگیری خواهد شد.