واکنش کرپاشی به بازداشت همکار خبرنگارش: الهی محمدی از طرف روزنامه به سقز رفت و مسئولیتی نداشت – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; غلامحسین کرباشی مدیر مسئول روزنامه همیهان درباره دستگیری خبرنگار این روزنامه گفت: مطلع شد خانم اله محمدی خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه همیهان و از روزنامه نگاران برجسته ایران در راه است. به روزنامه دادسرا پس از احضار به دادسرای اوین همسر وی را همراهی کرد و سرنشینان خودرو دستگیر و دستگیر شدند.

می خواهم به اطلاع شما برسانم که ایشان برای خبر تشییع جنازه مرحوم محصی امینی به سقز رفتند و خبر خود را برای روزنامه می فرستادند و قسمت هایی از آن منتشر شد و بخشی از آن برای مراجع رسمی حفظ شد. .

انتظار می رود با بیان این توضیحات و پیگیری وکیل محترمشان در اسرع وقت شاهد آزادی خانم محمدی باشیم.