واکنش رسانه ای شورای عالی امنیت ملی به ادعای «قصد ایران برای حمله به اهدافی در عربستان سعودی» – سایت مدآرا نیوز


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; نورنیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی نوشت:

ادعاهایی در رسانه های آمریکایی مبنی بر قصد ایران برای حمله به اهدافی در عربستان مطرح شد که هیچ سندی در تایید این موضوع ارائه نکردند و در عین حال نقش تحریک آمیز رسانه ها و عناصر مورد حمایت عربستان در تبدیل اعتراض به اغتشاش در کشور مطرح شد. ایران با خسارات مادی و جانی ناگوار همراه بود که قابل کتمان نبود.