واکنش تند رسانه های اصولگرا به خاطرات هسته ای محسن الهاشمی – پایگاه خبری مدیریت شده


محورهای گزارش «فارس» به سخنان آقای محسن الهاشمی النووی:

_ اما یک سوال بسیار مهم باقی می ماند که چرا با وجود سیاست صحیح، در عمل منجر به تحریم های امروز شده است؟ برای اطلاع بیشتر جناب آقای محسن هاشمی در پاسخ به این موضوع اساسی، مرحوم آیت الله هاشمی نه تنها می توانند به عنوان شاکی و شاکی حضور داشته باشند، بلکه متأسفانه ایشان خود از متهمان بسیار ارشد هستند.

_ چنانکه پیداست پدر مرحوم محسن هاشمی از سال ۸۴ در سال ۸۸ با تمام توان و با برانگیختن این اغتشاشات از سوی کل مردم ایران انتقام کینه خود را از احمدی نژاد گرفت و این ملت را وارد جریانی کرد که دردهای امروز تنها بخشی از آن است. تاثیرات. وی علاوه بر احمدی نژاد برای اجرای سیاست کودکانه خود در قبال برخی دیگر از دیپلمات ها، در روند مذاکرات هسته ای وارد عمل شد که از برخی جهات مانع از سیاست کلی نظام شد.

_ متأسفانه مرحوم والد آقای محسن هاشمی به دلیل رقابت در سیاست داخلی، به جای پیروی از سیاست اصولگرایانه دولت، وارد این فشار بر جمهوری اسلامی شد. اما اگر سیاست غریزی مبنی بر تنفر از مخالفان ۸۴ را کنار بگذارم و بزرگتر و بالاتر فکر کنم، احتمالا الان نتیجه خیلی فرق می کرد و مردم اینقدر زجر نمی کشیدند. به خصوص که بسیاری از سیاستمداران جناح فشار داخلی بر دولت با چنان شادی یا شهامتی به این کمپین پیوستند که یکی از آن ها یکی مثل الهاشمی بود وگرنه در برابر منافع ملی تا این حد پیش نمی رفتند!

علاوه بر این، طبق اطلاعات آقا محسن، برخی منابع موثق مسئول مذاکرات ۵۹۸ گفته اند که آیت الله هاشمی رفسنجانی در این مذاکرات گاهی به تیم مذاکره کننده پیشنهاد می کرد که اگر عراقی ها خیلی بر اروندرود پافشاری کردند، آنها را رها کنید! یعنی آرمان مورد مناقشه ای که مردم ایران ۸ سال برای آن جنگیدند و شهدای زیادی تقدیم کردند، قرار بود پشت میز مذاکره گم شود که چنین سرنوشتی برای آقای هاشمی داشت!

بنابراین همانطور که می بینیم جهت گیری و نتایج تحرکات مهم سیاست خارجی آقای هاشمی اغلب به گونه ای بوده است که یا با دادن آنچه طرف مقابل می خواهد، مشکل را حل نکرده، بلکه آن را حل کرده است. نتیجه اقداماتی است که گاه منجر به شکست هایی می شود که منجر به نسخه آرایش جاذبه خود به خود می شود! حالا با چنین سابقه ای چرا باید ادعای آقای هاشمی درباره مذاکرات هسته ای را پذیرفت؟