واکسن های تاریخ مصرف گذشته را نمی توان ثبت کرد


جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ – ۲۰:۱۰

بیشتر کودتای اسلامی دوز آل واکسن کو ایران باراک را دریفت کارداند

تهران (پانا) – مدیرکل داروها و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: تاریخ انقضای واکسن های داخلی و وارداتی حتی اگر یک روز از مجوز سازمان غذا و دارو بگذرد، تمام نمی شود. امکان ثبت نام در سامانه الکترونیکی پیام خطا تاریخ انقضا و صادرات کالا وجود دارد.

به گزارش ویپدا، حمیدرضا اینانلو گفت: داروها و واکسن ها فرآورده هایی هستند که باید بسیار مراقب و حساس به تاریخ انقضای آنها بود. زیرا اگر زمان دارو و واکسن گذشته باشد استفاده از آنها به هیچ وجه جایز نیست و صحبت از بی ضرر بودن یا نبودن آن بی معنی است.

وی با اشاره به جدید بودن و ناقص بودن مطالعات پایداری واکسن‌های کووید ۱۹، گفت: در ابتدا واکسن‌های کووید ۱۹ با دوره پایداری کوتاه مثلاً ۶ ماهه توزیع می‌شد که به تدریج و با تکمیل پایداری انجام می‌شود. مطالعات و با ارائه مستندات و بررسی کارشناسی این بار . البته این وضعیت برای واکسن‌های پلتفرم قدیمی‌تر مانند پروتئین نوترکیب (واکسن اسپیکوژن یا واکسن پاستوکواک پلاس) یا شکل ویروس غیرفعال (واکسن کوویران برکات) قابل پیش‌بینی‌تر بود، زیرا پایداری محصولات مشابه قبلی نشان داده شده است.

مدیرکل مواد و داروهای کنترل شده توسط FDA با بیان اینکه معیار ارائه زمان پایداری واکسن ها مستندات ارائه شده است، بیان کرد: واکسن استافیلوکوک شکل کونژوگه یک پروتئین (توکسوئید کزاز) و یک دامنه پروتئینی (آنتی ژن نوترکیب) است. ) این است که هیچ محصولی کاملاً مشابه نبوده است برای محصول قبلی که پس از ارائه مدارک تکمیلی در سال جاری، تاریخ انقضای یک ساله این محصول به تایید سازمان داروی کل کشور رسیده است، همچنین در صورت الزام به تکمیل مطالعه مستندات و پایداری قبل از پایان دو سال و تاریخ روی بسته درج شده و مطالعات تکمیلی دریافت می شود.

انانلو خاطرنشان کرد: واکسن های موجود و مورد استفاده در کشور دارای تاریخ انقضای مشخص و تایید شده از سوی سازمان غذا و دارو بوده و پس از انجام آزمایشات دقیق و مجوز مصرف، قابل استفاده در کشور هستند. بنابراین، تاریخ استفاده از واکسن‌های کووید ۱۹ توسط سازمان غذا و دارو پس از بررسی مستندات سازنده و آزمایش‌های دقیق مشخص می‌شود.