هشت سفیر جدید در جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند


یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۶:۲۸

نشان و برچم و بازدید از خارج از کشور

تهران (پانا) – سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در ۶ کشور و ۲ نماینده ایران در سازمان ملل متحد منصوب شدند.

سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ۶ کشور و دو نمایندگی سازمان ملل متحد منصوب شدند و قبل از ترک این ماموریت با آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار کردند. بر اساس این گزارش، افراد زیر به ترتیب به عنوان سفیران و سرپرست دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور انجام وظیفه خواهند کرد.

محمود ادیب سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان

ایرج الهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند

مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان

* سجده کولباشی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک

حسین غریبی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان

سیدحلیل الساداتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری سیرالئون

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک

علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در ژنو