هزینه زندگی در کدام استان ها گران شده است؟


یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ – ۱۹:۲۷

گفتگوی برسی راهحلهای با قرنی

تهران (پانا) – قیمت سبد مصرفی ایران طی ۶ سال گذشته ۵.۴ برابر شده است. اما آیا این افزایش بین استان ها تفاوت قابل توجهی دارد؟

به گزارش فردای اختصار، سبد مصرفی خانوارها در هر استان و شیب رشد قیمت در هر استان می تواند متفاوت باشد. شاخص بهای مصرف کننده ارائه شده توسط مرکز آمار شهرستان، قیمت سبد کالای هر استان را در سال پایه ۱۳۹۴ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته است. قیمت سبد مصرفی خانوارها از اواسط سال ۲۰۱۵ تا کنون ۴۴۱ درصد رشد داشته است. آیا نرخ رشد قیمت در استان های مختلف مشابه است؟

نمودار فوق نشان می دهد که رشد قیمت طی شش سال از ۳۸۳ درصد در استانداری قم تا ۵۶۱ درصد در استانداری ایلام متغیر بوده است. این تفاوت ناشی از دو عامل است. تفاوت در سبد مصرف در نظر گرفته شده توسط مرکز آمار برای هر استانداری و تفاوت تورم برای هر رده کالایی.

نکته جالب توجه در این نتایج پایین بودن تورم در استان های تهران، البرز و خراسان رضوی نسبت به میانگین کل کشور است. اما این تورم پایین لزوماً به معنای کاهش سطح قیمت در این استان ها نیست (سبد مصرف آنها ارزان تر است). به نظر می رسد برای استان هایی مانند تهران که افزایش سطح قیمت باعث شده رشد تقاضا نسبت به سایر استان ها کمتر باشد و در نتیجه نرخ رشد قیمت آنها کمتر باشد.