هر سال باید تا حد زیادی منتظر لیست بدهکاران عظیم باشیم – خبرگزاری مدارا


به گزارش مدارا، سید محسن دهنوی مشاور تهران در مطلبی در صفحه توئیتر شخصی نوشت:

وی افزود: اقدام وزارت اقتصاد برای مطالبه اسامی بدهکاران اصلی به موسسه مالی ها قابل تقدیر است با این حال ماجرا به همین جا ختم نمی شود.

موسسه مالی ها اصل وزیر اقتصاد را به طور درست اجرا نکرده اند.

در سازوکارهای فعلی موسسه مالی‌ها، باید منتظر باشیم به همان اندازه فهرست بدهکاران مازاد هر سال برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری افزایش یابد. “اسکان اولین می خواست است.”

دیروز سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی همراه خود ادعا اسامی بدهکاران اصلی ۱۱ موسسه مالی دولتی ذکر شد: برای اولین بار در بخش بانکی ملت، موسسه مالی های تکیه کن به وزارت اقتصاد این سند را چاپ شده کردند. اسامی نکول کنندگان بدهکاران (بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) در موقعیت یابی شخصی. کاهش سهم موسسه مالی ها اجتناب کرده اند حساب های ناسالم به معنای تحمیل فضای تا حد زیادی برای تولیدکنندگان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی خوشایند است.