نماینده مجلس: مردم به دروغ می گویند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات حل می شود – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; مهدی تقیانی یکی از اعضای کمیته اقتصادی شورا می گوید: من به مردم آدرس اشتباه دادم و می گویند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات بازار حل می شود.
وی با بیان اینکه آدرس برای مردم اشتباه است، با بیان اینکه در صورت تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات بازار حل می شود، گفت: فاطمی امین اصلاحات ساختاری خوبی در وزارت حراست انجام داده است.