نماینده مجلس: فیلم های منتشر شده از اغتشاشات متعلق به کشورهای دیگر است نه ایران – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; مجتبی محفوظی نماینده آبادان در شورای اسلامی مدعی شد که بیش از ۵۰ درصد اخبار شبکه معاد کذب است و برخی از فیلم هایی که از اغتشاشات این روزها پخش می کنند مربوط به سال های گذشته و حتی غیره است. کشورها. این درست نیست و فقط قصد تحریک و سردرگمی مردم را دارند.