نظامی تصویر دلسرد کردن، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی است


یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۰:۳۹

آشتیانی

تهران (پانا) – شاهزاده سرطیب محمدرضا آشتیانی وزیر حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نیروهای مسلح ۲۹ فروردین را به نظامی تبریک اظهار داشت.

به گزارش روابط نهایی وزارت حفاظت، محتوای متنی این نامه به رئوس مطالب زیر است:

به تماس گرفتن خداوند بخشنده

از خداوند کسانی را دوست می دارد کدام ممکن است در راه او به صفی می جنگند کدام ممکن است گویی بنایی استوار هستند (سوره مبارکه صف، آیه ۴).

بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین روز اجتناب کرده اند وروردین در گذشته تاریخی حماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند ایران اسلامی مظهر دانش، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت است، معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند بخشهای ظریف تقویم ملت قرار گرفته است. روزی کدام ممکن است منافقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاندین خارجی برای جلوگیری اجتناب کرده اند استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا راه رفع اوج زبان ها افتادند نظامی سرلوحه قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور به کمک به ملت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری زیرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت این حکیم را نفی می کنند. توطئه دشمنان را یک بار دیگر به دنیا آورد.

حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریکات دفاعی-امنیتی در ۴ دهه قبلی علیه ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مظلوم جهان در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج به ویژه حوادث غرب آسیا همراه خود نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه هژمونی به رهبری آمریکا رخ داده است. وی وفاداری بی نظیری را برای میهن اسلامی تضمین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی ملت را اجتناب کرده اند گزند دشمنان محافظت کرده است.

متعهد شدن دکترین جدید ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های دفاعی، اجرای ابتکارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری‌های رزمی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق آنها همراه خود تدابیر خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت در نظر گرفته شده چیز خوب در مورد ملت، نظامی جمهوری اسلامی ایران را اجتناب کرده اند پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا توانمند مونتاژ. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس همراه خود قابلیت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه اتکایی. اعتقاد به نفس، توانمندی های اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درونی، محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوار شناخته شده به عنوان تصویر دلسرد کردن، گزینه داشته باشد امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را همراه خود اثربخشی مناسب برقرار تدریجی.

{در این} برهه ظریف تاریخی در راستای تامین ایمنی مناسب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب هرگونه تهاجم به جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نیروهای مسلح توانسته اند در اختیار داشته باشند، محل سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی است. . شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های مختلف برای افراد، حضور مشهود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس در قالب دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی سرزنده اجتناب کرده اند جمله فاجعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطرات خالص، مقابله همراه خود طیف گسترده ای از تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های زیستی، همکاری همراه خود حامیان سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه انسان های صادق را محروم می تدریجی. ملت ایمنی نهایی

یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای گران قیمت را گرامی می‌دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جانبازان، ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آفرینش‌های سربازان گران قیمت در گذشته تاریخی انقلاب اسلامی، وحدت حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف راهبردی وزارت حفاظت همراه خود آنان شناخت می‌کنم. نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینجانب سپاه پاسداران، بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی را ضامن رشد ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدشه ناپذیری جامعه دفاعی ملت می دانم کدام ممکن است این درجه اجتناب کرده اند توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش شرایط را برای بدست آوردن به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش ها فراهم کرده است. امکانات های مسلط جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعماری.

ضمن تبریک در زمان حال خجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی توفیق اصولاً برای خانوار غول پیکر نظامی، عظمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مقدس جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملتی فهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف را اجتناب کرده اند خداوند منان خواستاریم. ایران به برکت حضرت ولی عصر. همراه خود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی های حکیمانه رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده احترام کل قوا حضرت امام خامنه ای اشکال دارم.