نحوه اعتراض به مالیات واحد مسکونی خالی


سه شنبه ۴ اوت ۱۴۰۱-۱۷: ۱۸

ملیت توخالی علی خان خالی

تهران (پانا) – افرادی که حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانه های خالی پیامک مالیاتی ارسال کرده و یا با مراجعه به درگاه مالیاتی به نشانی my.tax .gov.ir نسبت به پرداخت مالیات و یا ثبت اعتراض اقدام کنند.

سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی سال ۱۴۰۰ محاسبه و از طریق پیامک در درگاه خدمات الکترونیک مالیاتی بارگذاری و برای مالکان بارگذاری شده است. واحدهای مسکونی خالی سال ۱۴۰۰ در اجرای مفاد مکرر ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مذکور حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ به صاحبان واحدهای مذکور قبل از آنها رسیده است. جهت پرداخت مالیات متعلق با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک موسسه به آدرس my.tax.gov.ir. در غیر این صورت طبق مقررات مربوط به درخواست و احتساب جرایم مقرر در قانون اقدام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (اعم از خالی نبودن یا عدم مالکیت ملک) این افراد به درگاه سامانه املاک و مسکن وزارت کشور هدایت می شوند. راه و شهرسازی. توسعه با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل ثبت، اصلاح و به روز رسانی اطلاعات مالکیت آنها در سامانه.

بر اساس این اطلاعیه مشخص می شود ابطال یا تعدیل مالیات اظهاری منوط به اعلام بهسازی یا عدم خالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی است.