نانسی پلوسی: اوباما به بایدن حسودی می‌کرد! – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا اجتناب کرده اند وبسایت روزنامه دیلی نیاز، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا کدام ممکن است اجتناب کرده اند دموکرات‌های مورد پسند این ملت بود، به جو بایدن، رئیس‌جمهوری حال کمک کرد به همان اندازه در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا پیروز شود. با این حال این حمایت همراه خود بستگی به دوستی صمیمانه این ۲ در زمان ریاست جمهوری اوباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت بایدن به پایان رسید.

با این حال آنطور کدام ممکن است پیداست، این دوستی، لاقل در آن برهه اجتناب کرده اند زمان، چیزی اصولاً اجتناب کرده اند منصفانه «حاضر سیاسی» نبوده است.

بر مقدمه کتاب توسط دست چاپ «جاناتان مارتین» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «الکس برنز» روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز همراه خود شناسایی «این نمی‌گذرد: ترامپ، بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد برای بلند مدت آمریکا» اوباما {در واقعیت} «احساسات پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبهمی» نسبت به کارزار انتخاباتی بایدن داشت.

پس اجتناب کرده اند پیروزی بایدن، این ۲ غیر رسمی در کاخ سفید همراه خود یکدیگر دیدار می‌کردند، با این حال سطح ایمن اوباما در واشنگتن ۹ بایدن، اما علاوه بر این نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود.

در بریده‌ای اجتناب کرده اند این کتاب کدام ممکن است به انگشت فاکس نیوز رسیده، آمده است: «پلوسی کدام ممکن است به صورت مشترک همراه خود اوباما صحبت می‌کرد، اجتناب کرده اند این اظهار داشت‌وگوها در آن برهه روزی به نتیجه‌ای قطعی رسید. او به یکی اجتناب کرده اند دوستانش اظهار داشت: اوباما به بایدن حسودی می‌تنبل.»

این کتاب مدعی شده است کدام ممکن است اظهار داشت‌وگوهای ۹‌چندان پرتکرار بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباما به داستان سیاسی «برادری نزدیکی» کدام ممکن است این ۲ به افراد آمریکا قالب کرده بودند، توهم چندانی نداشت.

به آموزش داده شده است یکی اجتناب کرده اند مشاوران بایدن، او هم تذکر خودش را داشت: «من مثبت هستم کدام ممکن است باراک (اوباما) اجتناب کرده اند اینکه (رسانه‌ها) این مقامات را تغییر‌آفرین‌تر اجتناب کرده اند مقامات او توضیح دادن می‌کنند، راضی نیست.»

در آن نقطه، مقامات معاصر‌کار بایدن به‌علت تشکیل متنوع‌ترین کابینه مقامات در گذشته تاریخی آمریکا مورد گفتن قرار داشت.

با این حال اظهارات «دونا برازیل»، رئیس کمیته سراسری دموکرات آمریکا {در این} کتاب حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در برابر این، برخی اجتناب کرده اند افسران سراسری آمریکا اجتناب کرده اند کار کردن اوباما {در این} زمینه، شناخته شده به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری سیاه‌منافذ و پوست این ملت، رضایت نداشتند.

نویسنده این کتاب می‌گوید، دموکرات‌ها «به خوبی به یاد خواهند آورد کدام ممکن است مقامات نخستین رئیس‌جمهوری سیاه‌منافذ و پوست آمریکا، در سیطره پسرها سفیدپوست بود.»

برازیل اظهار داشت: در دشواری انتخاب، اوباما تحت هیچ شرایطی استانداردی طلایی برای سیاه‌پوستان نبود.

علاوه بر این آموزش داده شده است می‌شود، بایدن مدعی شده بود کدام ممکن است اوباما انگشت روی انگشت گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیروزی در انتخابات مقدماتی در سال۲۰۲۰ در ایالت کارولینای جنوبی به او کمک نکرده است.

علاوه بر این اوباما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران دولتش امتحان شده کردند به همان اندازه در سال ۲۰۱۶ بایدن را اجتناب کرده اند نامزدی انتخابات ریاست جمهوری منصرف کنند. آن‌ها هیلاری کلینتون را ترجیح می‌دادند، کدام ممکن است بعد از همه در برابر این دونالد ترامپ شکست خورد.

اوباما در اوایل ماه میلادی جاری در دوازدهمین سالگرد تصویب «لایحه مراقبت ارزان» برای نخستین بار به کاخ سفید پا گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است پایین میکروفن ایستاد، بایدن را به شوخی شناخته شده به عنوان معاون اول شخصی راه اندازی شد کرد.