نام پایتخت قزاقستان دوباره تغییر کرد


سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۳:۴۲

0̱

تهران (پانا) – دفتر رئیس جمهور قزاقستان از تغییر نام پایتخت این کشور به آستان خبر داد.

دفتر رئیس جمهور قزاقستان روز سه شنبه با صدور بیانیه ای از تغییر نام پایتخت قزاقستان به آستانه با تایید قاسم گومرت توکایف رئیس جمهور این کشور خبر داد.

۳ سال پیش قاسم جومارت توکایف به افتخار اولین رئیس جمهور این کشور، نورسلطان نظربایف، نام پایتخت قزاقستان را به نورسلطان تغییر داد.

قاسم جیمارت تاکایف، رئیس جمهور قزاقستان که پس از استعفای نورسلطان نظربایف تا برگزاری انتخابات جدید، ریاست این کشور را بر عهده گرفت، در بیانیه ای در ۲۹ مارس ۲۰۱۷، پیشنهاد نامگذاری پایتخت این کشور را از “آستانه” داد. «نورسلطان» باید تغییر کند.