معاون رئیس جمهور وجود گشت ارشاد را به طور کامل تکذیب کرد/ انسیه خزعلی: گشت ارشاد نداریم و پلیس تامین اجتماعی داریم – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن سایت خبری مدیریت شده; انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: شاید ۱۰ درصد از پرونده هایی که پلیس با آنها برخورد می کند، مربوط به پوشش است و همچنین برهنگی است وگرنه بیشتر پلیس با این موضوع برخورد می کند. موضوع سرقت، زورگیری مواد مخدر و…».

وی ادامه داد: ممکن است ماموران مرتکب اشتباه شوند و طبق دستوری که به آنها صادر شده است عمل نکنند، اما باید حواستان به مواردی باشد که افرادی که خارج از مقررات عمل کرده اند مورد توبیخ قرار گرفته و از یک نفر عذرخواهی شده است. شخصی که حیثیتش به نوعی تضییع شده است. باید توجه داشت که حیثیت پلیس امنیت ما باید حفظ شود، زیرا قدرت آنها باعث می شود زنان با خیال راحت سفر کنند و مردم احساس آرامش کنند.

خزعلی تصریح کرد: باید با خطاها برخورد و اصلاح شود و در جلسه امروز همه این اشتباهات را بیان کرد و باید آموزش های مناسب داده شود و مسائل حقوقی فرهنگ سازی شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به اظهارات مجری جلسه مبنی بر اشتباهاتی که از سوی گشت های امنیت اخلاقی رخ می دهد و همه را خسته می کند، توضیح داد: بسیاری از این موارد اغراق است و از آنچه خارج می شود. آنها بودند. • در شبکه های اجتماعی تاثیر بدی می گذارند.

وی در پایان گفت: ما اصلا گشت ارشاد نداریم، این پلیس تامین اجتماعی است که با هر چیزی که خلاف قانون یا جرم باشد برخورد می کند و ممکن است با برهنگی که از نظر قانونی هم جرم است برخورد کنند.