معافیت های سربازی جدید در راه است؟ پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; شهریار حیدری با اشاره به اینکه اعزام مشمولان به خدمت سربازی مبنای قانونی دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور با همسایگان و مرزهای دریایی و زمینی فراوان است تا امنیت کشور، سربازان خود را تامین کند. به پرسنل نظامی نیاز داریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه مشکلی از لحاظ نظامی نداریم، گفت: شایان ذکر است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروی انسانی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. از طریق سربازان اگر خدمت سربازی را به طور کامل لغو کنیم یا معافیت های سربازی را بیش از حد افزایش دهیم، دست سربازان برای نجات نیروی انسانی و دفاع از وطن خالی می شود.

نماینده مردم قصرشیرین در شورای اسلامی ادامه داد: البته عده ای هم هستند که به هر دلیلی نمی توانند به خدمت سربازی بروند. به عنوان مثال ممکن است فردی قبل از ورود به سربازی یا در دوران دانشجویی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده باشد. از طرفی اگر افراد با این شرایط به خدمت سربازی نروند باز هم با یک سری محدودیت های دولتی و خدمات عمومی مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس باید مشمولان غایب اردو تعیین شوند. از دولت و ستاد کل نیروهای مسلح خواستیم اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا بررسی شود و چه چیزی برای غایبان مفید است. نظامی و کشور، در دادگاه.تصویب مجلس.

حیدری گفت: در اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی باید معافیت های سربازی مشخص شود. تعداد معافیت های سربازی اعطا شده و به چه دلیل نیز باید مشخص شود تا در انجام وظایف نیروهای نظامی وقفه ای ایجاد نشود. با وجود این، غایبان نظامی باید وظایفی را تعیین کنند.