مصطفی تاج زاده به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد – مدیریت پایگاه خبری


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; هوشنگ پوربابایی وکیل مصطفی تاج زاده با اعلام حکم موکلش در توییتر نوشت: بر اساس رای قطعی موکل مصطفی تاج زاده به تجمع، تبانی با تامین (۵ سال حبس تعزیری)، نشر اکاذیب (۲ سال) و اتهامات موکل مصطفی تاج زاده متهم شده است. تبلیغ علیه نظام (یک سال). یک)») به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۵ سال آن طبق قانون قابل اجراست. درخواست تجدید نظر