مشاور مجلس: سونامی پرهزینه قیمت در ملت تحریک کردن شده است – پایگاه خبری مدارا


بر ایده مطالعات نابرابری، سید البرز حسینی در تذکر شفاهی به رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مالی مقامات در مونتاژ علنی در این زمان (یکشنبه ۲۷ فروردین ماه) مجلس نمایندگان اظهار داشت: موضوعی کدام ممکن است مردمان را از نزدیک رهایی می بخشد، افزایش قیمت‌ها، موضوعی کدام ممکن است مردمان را از نزدیک آزاد می‌تنبل، افزایش قیمت‌ها است، خوب سونامی عظیم غذایی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد هیچ‌کس اصلاً به در نظر گرفته شده ضعیف‌ها نیست.

مشاور مردمان خدابنده در مجلس خاطرنشان کرد: براساس آمار موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط آمار ایران، نرخ پول خارجی کالاهای خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرخوراکی در سال‌های فعلی فوق العاده محسوس {بوده است}. پیامدهای عقب کشیدن این افزایش قیمت تا حد زیادی بر دهک های درآمدی زیرین تاثیر گذاشته است.

حسینی همراه خود یادآوری رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مالی مقامات اظهار داشت: خوب کالا در تعدادی از فروشگاه همراه خود قیمت های مختلف در دسترس بودن تبدیل می شود کدام ممکن است پیش بینی {می رود} مقامات بخش نظارت را در تذکر بگیرد.

وی علاوه بر این همراه خود تاکید بر اینکه بازار مستاجران خلوت است، اظهار داشت: ۳۰ میلیون مستاجر دسترس در بازار مسکن دچار اشکال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بازار مبهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه داوطلبانه اجاره بها را بالا می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را کشف نشده خطرات زیادی مکان ها.