مشاور مجلس تخریب ها علیه مجلس را هم گردن عبدالملکی انداخت – پایگاه خبری مدارا


به گزارش سیاسی مدارا، سید ناصر موسوی لارگانی مشاور پرس و جو‌کننده اجتناب کرده اند وزیر کار در بخش دوم صحبت‌های شخصی اجتناب کرده اند هجمه‌هایی کدام ممکن است علیه وی صورت گرفته گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نیروی کار وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهان او اینگونه در نظر گرفته شده می‌کنند کدام ممکن است تنها خودشان انقلابی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکه همراه خود آن ها نیست انقلابی نیست.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند هجمه ها علیه مجلس نیز گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اکثر رسانه هایی کدام ممکن است موج تخریبی جدیدترین را علیه مجلس به راه انداختند رسانه های نزدیک ارائه می دهیم بودند.

پس اجتناب کرده اند بالا نظرسنجی درخصوص پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شدن نتایج عبدالملکی وزیر کار به سوی صندلی موسوی لارگانی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن دلجویی اجتناب کرده اند مشاور فلاورجان همراه خود وی به اظهار داشت‌وگو تیز کردن.