مشاهده اولین مورد آبله میمون در ایران – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; پدرام پاک عین با اعلام این خبر اظهار داشت: این مورد با همکاری بیمار ۳۴ ساله و خانواده وی با مشاهده ضایعات پوستی بیمار شناسایی شد. این بیمار ساکن اهواز بلافاصله در قرنطینه قرار گرفت و با تایید معاینات اولیه و نهایی، بیماری خود را در منزل پشت سر گذاشت.

به گزارش ویبدا، وی با بیان اینکه بر اساس نظر دانشمندان و کارشناسان، آبله میمون خیلی کشنده نیست و قابل درمان است، افزود: افرادی که در گذشته واکسن آبله به آنها تزریق شده بود تا حد زیادی از این بیماری مصون خواهند بود.