مسکن تیلور هاوکینز از فو فایترز در عکسها(از پایین، چپ به راست) نوازندگان کریس شفلت، تیلور هاوکینز. نیت مندل (از ورودی، از چپ به راست) بازیگر شان ویلیام اسکات، متخصص طب عامیانه، دیک فریمایر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقیدان دیو گرول در دوره مصاحبه ای همراه خود مجری جی لنو در ۹ آوریل ۲۰۰۳.

NBCU Photo Bank / NBCUniversal توسط