مرعشی کسب اطلاعات در مورد اظهارات فائزه هاشمی کسب اطلاعات در مورد سپاه پاسداران/ فائزه هاشمی چه اظهار داشت؟ مکان خبری مدارا


به گزارش مدارا، حسین مرعشی دبیرکل حزب سازندگی: در حزب سازندگی کسب اطلاعات در مورد اظهارات فعلی خانم هاشمی بحثی مطرح نشد.

فائزه هاشمی یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب سازندگی شامگاه شنبه ۲۸ فروردین در دنیای آنلاین ما اظهار داشت: خروج سپاه اجتناب کرده اند لیست تحریم ها در خدمت مزیت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ایران نیست. .

این اظهارات پاسخ های متنوع را در جهان ایده ها کلی برانگیخت.