مرسلیم: کفش های خارجی که در مجلس پوشیدم «هدیه» بود – پایگاه خبری مدیریت شده


سید مصطفی میر سلیم در توئیتی از پوشیدن کفش های خارجی در مجلس خبر داد.

  • پست: ۲۹ تیر ۲۹، ۱۴۰۱ – ۲:۳۰ بعد از ظهر
  • کد خبر: ۱۹۶۲۹۸
  • گزارش کردن پایگاه خبری مادر سید مصطفی میر سلیم در توئیتی از پوشیدن کفش های خارجی در مجلس خبر داد.

    ما داریم می رویم