مرز زمینی عراق با بیرون روادید همچنان بسته است – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، احمد وحیدی روز سه شنبه در ترکیبی خبرنگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} ایرنا کدام ممکن است خواه یا نه تردد در مرز زمینی عراق همچنان همراه خود روادید انجام می‌شود، شکسته نشده داد: مطمئنا؛ بازدید اجتناب کرده اند طریق مرز زمینی با بیرون روادید امکان‌پذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران حتما باید روادید داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از همه دوستان در امتحان شده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طرفین عراق در جاری رایزنی هستند به همان اندازه افراد بتوانند با بیرون روادید اجتناب کرده اند طریق مرزهای زمینی به عراق بازدید کنند. با این حال برای تردد اثیری، روادید اجباری نیست.

وزیر ملت دانستن درباره اتفاق های فعلی در مرز دوغارون تصدیق شد: مرز دوغارون حاصل سوتفاهمی است کدام ممکن است برخی مسئولان بومی افغانستانی راجع به محدوده مرزی داشته‌اند کدام ممکن است به آنان یادآوری شد به همان اندازه اسبابک ها را رعایت کنند.

وی همراه خود دقیق اینکه به این مقام های بومی افغانستان تذاکرات اجباری داده شده است، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این مقام ها به امتیازات دوستی ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ملت ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهند این دوستی دچار خدشه شود.

وحیدی شکسته نشده داد: موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزاق می خواست افراد افغانستان اجتناب کرده اند طریق همین مرزها توسط تجار ما به انگشت آنان می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این رویه شکسته نشده داشته باشد، نخستین {کسی که} ضربه می‌خورد شخصی افراد افغانستان هستند.

وی اضافه کرد: امیدواریم این امتیازات توسط مرزبانان ملت تعمیر شود به همان اندازه شاهد چنین موضوعی نباشیم. بعد از همه بخش دیپلماسی هم تصمیم‌هایی گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحال تذکر دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی برای تعمیر این مسأله هستند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا دانستن درباره کاهش رعایت پروتکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت نظارت‌ها به‌ویژه در اماکن دولتی اظهار داشت: در گزارش نظارتی میزان رعایت ۶۰ نسبت گفتن شده است. دوره ای انگاری به همه ضرر می‌زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد همراه خود رعایت بیشتر سبک‌نامه‌ها به سلامت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنان کمک کنند به همان اندازه این مورد خوشایند را ورودی ببریم.

وی افزود: در امکانات دولتی سه دز واکسن باید اعمال شود. همراه خود این‌ همه زمان برای فضا کافی بین ۲ دز واکسن درنظر گرفته شده است.

وزیر ملت همراه خود رد تخلیه لیستی اجتناب کرده اند استانداران در دنیای آنلاین ما کدام ممکن است پیش فرض تنظیم پیدا کنند، دقیق کرد: آنچه در دنیای آنلاین ما آمده است تکذیب می‌شود. استانداران همراه خود توانایی مشغول ورزش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهادت دادن می‌دهم برای خدمت کردن ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز ندارند.

وی افزود: دقیق این حرف‌ها در دنیای آنلاین ما کمکی به ملت نمی‌تنبل. برخی عامدانه این کار را انجام می‌دهند با این حال آنانی کدام ممکن است سهوا این لیست را چاپ شده می‌کنند بدانند کدام ممکن است این کار به نفع افراد نیست.