مرد معتاد پدر و مادرش را با اسید سوزاند! پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; در تحقیقات انجام شده توسط بازپرس جنایی مشخص شد که متهم بر اساس گمراهی خود پس از خوردن لیوان و پرتاب اسید در منزل با پدر و مادرش درگیر شده است. متهم امروز سه شنبه ۲۰ مردادماه به شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای امور جنایی منتقل شد.

ساعت ۰۰:۴۵ بامداد امروز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه وقوع یک فقره اسیدپاشی به یک زن و مرد مسن در منزلی در خیابان شهید رجایی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

با اعلام این خبر تیمی ۱۶۰ نفره از پلیس خزان راهی محل حادثه شدند و تحقیقات اولیه را آغاز کردند. ماموران پلیس پس از رسیدن به خانه با زن و مرد مسنی مواجه شدند که توسط فرزندشان به صورت، شکم، دست و پا مورد حمله اسید قرار گرفته بودند.

امدادگران به همراه ماموران ایستگاه تانک ۱۶۰ در محل حاضر شدند قربانیان اسیدپاشی را برای مداوا به بیمارستان شهدایی یافت آباد منتقل کردند و از سوی دیگر ماموران کلانتری بر اساس دستور انتقال داده شدند. حمیدرضا رستمی، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و جرایم جنایی، تحقیقات را آغاز کرد.

ماموران کلانتری با شروع گشت های کلانتری در جنوب تهران خیلی زود متهم را در پارک شهید رجایی شناختند و پس از دقایقی تعقیب و گریز و مراقبت از وی، در یک عملیات غافلگیرانه وی را روی نیمکت پارک دستگیر کردند.

ظهر امروز متهم برای انجام تحقیقات مقدماتی به شعبه یازدهم بازپرس جنایی منتقل شد و در تحقیقات بازپرس جنایی به این نتیجه رسید که متهم با توجه به توهمات خود پس از خوردن لیوان در منزل با پدر و مادرش درگیر شد. ، اسید پرتاب کرد.

تحقیقات انجام شده توسط حمیدرضا رستمی، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و جرایم جنایی، برای مشخص شدن زوایای پنهان این پرونده و وخیم بودن وضعیت پدر این جوان در بیمارستان الشهداء(ع) ادامه دارد. یافت آباد.