مذاکرات به خوبی پیش می‌رود/ طرف مقابل در بلاتکلیفی گیر کرده است – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، حضرت آیت الله خامنه ای رئیس معظم انقلاب اسلامی عصر در حال حاضر (سه شنبه) در دیدار مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نظام، تمامی مشکلات ملت را قابل رفع توضیح دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقیاس مختلف مانترا سال تاکید کردند: نظام اقتدار جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای مختلف آن در بخش‌های مختلف، ایران را الگوی جالب ملت‌ها قرار داد، ناامیدی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت گرفتاری، ظلم به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای سخنان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خاص پیشنهاد‌های غیر سکولار، دعوت به آیات قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار همراه خود نیت خالصانه، تهذیب غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی در مسکن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز در جهان‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی فشرده شدند.

وی استغفار را چه اجتناب کرده اند ارتکاب فعل حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند عدم انجام واجبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف فعل حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: متعدد اجتناب کرده اند ما مسئولین به توضیحات مختلف دچار انصراف قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام ندادن تکالیف می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند {در این} زمینه روی حیله و تزویر گیر است. .» توبیخ شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پاسخگویی در نظام اسلامی را نامشخص توضیح دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: در نظام‌های سیاسی دنیا، مسئولان اجتناب کرده اند مردمان زیر سؤال می‌توسعه، با این حال در نظام اسلامی جدا از مردمان، مسئولان نیز تابع مهم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین آنها هستند. سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توبیخ های با کیفیت صنعتی اجتناب کرده اند جانب خداوند».

وی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور جسورانه بچه ها در اداره نظام، همه مسئولان را به مراقبت درست اجتناب کرده اند ۲ آسیب مهم «غرور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عقب کشیدن» دعوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سربلندی {به دلیل} جایگاه، موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی است. در شناخت اجتناب کرده اند تذکر خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر تأمین عکس «مقدمه شکست» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مقدمه فروپاشی درونی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری» انسان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکبر، در کنترل مردمان را اجتناب کرده اند شخصی بیگانه می‌سازد.

رئیس انقلاب اسلامی دومین آسیب را «عقب کشیدن» خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: «غرض ورزی، بافت بن بست در امور است کدام ممکن است سطح مقابل غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری است کدام ممکن است دشمنان به طرق مختلف سعی در کاشت آن در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین مسئولان دارند. بعد از همه بر مقدمه منصفانه وعده کف دست نخورده است.» همراه خود نقشه دشمن این «پایداری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تقوا» است. پایداری به معنای تخلیه نشدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف میدان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا نیز به معنای مراقبت اجتناب کرده اند حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت دشمن است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه دایره تقوا فشرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان‌های مختلف مالی، دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اهمیت خاص شخصی را دارد، ذکر شد: در حال حاضر عصبانی کردن مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید القای بافت خم شدن در گروه جفا به مردمان، وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت است. . انقلاب.”

رئیس انقلاب همراه خود ردیابی به برخی شاخص‌های عقب کشیدن در بخش مالی، خاطرنشان کردند: مشکلاتی موجود است، با این حال قابل رفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن با توجه به وضعیت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت‌های آن نباید تنها شاخص‌های مالی باشد، علائم باید فکر شوند.” همه عامل را همراه خود هم وزن کنید.

وی افزود: همراه خود وجود اسبابک ها عقب کشیدن در اقتصاد، سیگنال های موفقیت {در این} بخش دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی آن تاب آوری اقتصاد ملت به سمت تحریم های بی سابقه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خودکفایی در برخی زمینه‌ها اجتناب کرده اند جمله ساخت شش نوع واکسن کرونا، بدهی‌های خارجی نزدیک به صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت آموزشی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در زمینه‌های مختلف را اجتناب کرده اند تولید دیگری سیگنال‌های موفقیت برشمردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند الگوی‌های موفقیت: مدیریت روان بر معنی مدیریت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف برخی اجتناب کرده اند ملت ها، همراه خود وجود همه دشمنی ها، اداره ملت به صورت قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به اقدامات فراقانونی انجام می شد.

وی خاطرنشان کرد: این ویژگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات عکس شبیه توسعه عمق استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد غیر سکولار ایران در قلمرو، جمهوری اسلامی را به الگوی ای جالب تغییر کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: دشمن به طمع شخصی سخنان بدی را خاص می‌تنبل کدام ممکن است قبلاً آموزش داده شده است شد، با این حال عدم صحت همه آنها بعداً ملایم شد، شبیه سخنان صدام در ابتدای نبرد تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول حمله به تهران. منصفانه هفته هر دو تعدادی از سال پیش.” منصفانه دلقک آمریکایی ذکر شد ما در تهران کریسمس را جشن می گیریم.

رئیس معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: این موضوع فوق العاده مهمی است کدام ممکن است نباید فراموش کرد کدام ممکن است آمریکایی‌های سرافراز گستاخانه اعتراف می‌کنند کدام ممکن است فشار حداکثری بر ایران شکست خورده است.

رئیس معظم انقلاب در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به برخی بازخورد مبنی بر عدم تطابق ۲ عملکرد «اطلاعات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اشتغال‌زایی»، گفتند: همراه خود پیشرفت، مناسب است. فناوری، خواستن به نیروی انسانی کاهش می‌یابد، با این حال در شرایط ملت ما کدام ممکن است قابلیت‌های بسته هر دو نیمه تعطیل زیادی در بخش‌های زیرین‌دستی موجود است، صدق نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل ساخت {در این} بخش‌ها، جایگزین‌های شغلی تحمیل می‌شود. تکثیر کردن.

وی نتیجه ساخت مزیت های شناختی را آسانسور {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری بچه ها تحصیل کرده دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: متاسفانه سهم بالایی اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان ملت در موضوع های غیر مرتبط همراه خود موضوع تحصیلی شخصی مشغول به کار هستند – مشاغلی کدام ممکن است خوب ارزش بی معنی دارند.

مشاور آموزشی آیت‌الله خامنه‌ای ناگزیر به رئوس مطالب استانداردهای کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص‌های از واقعی برای پذیرش نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: «افزایش انواع نمایندگی‌ها کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا شاخص‌های حیاتی عکس شبیه نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خوب ارزش پول خارجی موجود است». تحمیل اشتغال، قابلیت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا پذیری.

مقام معظم مدیریت همراه خود تاکید بر اینکه بهبود نمایندگی های اطلاعات بنیان باید بر مقدمه میل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازسنجی بر مقدمه رفع مجموعه مشکلات ملت باشد، گفتند: بخش هایی شبیه نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن کدام ممکن است دارایی ها ارزشمند دولتی را صادر می کنند بالاست. با بیرون خوب ارزش افزوده همراه خود نپخته فروشی.

وی افزود: متاسفانه داروها اولین ملت همراه خود قیمت بودجه صادر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول آخرین همراه خود قیمت های بالا وارد تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است همراه خود ساخت اطلاعات باید این توسعه اصلاح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصول آخرین ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای علاوه بر این بر حمایت مقامات اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان تأکید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: مقامات عظیم‌ترین خوردن‌کننده در ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق درست حمایت دقیق مقامات اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای اطلاعات‌بنیان، جلوگیری اجتناب کرده اند واردات بوتلگ است.

مقام معظم مدیریت نیاز تدوین این سیستم هفتم بهبود را حیاتی دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: این این سیستم قرار بود سال قبلی تدوین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند امسال اجرایی نمی شود، با این حال امسال مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید امتحان شده کنند به همان اندازه این سیستم تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شود. این سیستم هفتم بهبود نظام عمومی این سیستم هفتم سیاستمدار».

وی نیازمند شناخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر مورد پسند ماندن شناخته شده به عنوان شاخصه های مورد نیاز برای هر در کنترل در نظام اسلامی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دیدن هر دو گوش دادن به واقعیت ها در میدان هر دو اجتناب کرده اند دارایی ها موثق زمینه ساز این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام دقیق تبدیل می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای {در این} زمینه افزودند: گاهی مردمان روال به رسمیت می گویند کدام ممکن است مشاوران مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک نمی شنوند.

وی همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند عدم اجرای پوشش‌های عمومی دستور ۴۴، تاکید کرد: مقامات همراه خود اجرای این پوشش‌ها می‌تواند اقتصاد ملت را بر دوش مردمان بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت‌گیری شخصی را برای رفع فوری مشکلات انجام دهد.

رئیس معظم انقلاب همراه خود ردیابی به کشورهایی کدام ممکن است با بیرون نفت انبساط مالی دارند، افزودند: حدود صد سال است کدام ممکن است نفت در ملت فوق العاده اعتیادآور است، شبیه دارویی کدام ممکن است باید معامله با شود.

وی اقتصاد با بیرون نفت را منصفانه هدف بلندمدت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: حداقل ۲ مقامات همراه خود پاسخگویی هشت ساله باید برای تعمیر این ضرر امتحان شده کنند بعد از همه اگر اجرای اقتصاد با بیرون نفت در شبیه به روز تحریک کردن شود. ” در حال حاضر ملت خاص {خواهد بود}.”

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همراه خود ردیابی به توجه‌اندازهای مطرح‌شده کسب اطلاعات در مورد برخی جایگزین‌های ارزی، گفتند: باید مراقب باشیم کدام ممکن است اگر فرصتی موجود است، درآمدها صرف واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات زیرساختی شبیه حمل‌ونقل خیابان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی، نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان نشود. نوسازی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه ها همراه خود کشورهای همسایه ارتباط برقرار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر مهم آب را رفع می تنبل، خوشبختانه مقامات در بحث آب کار خوبی را تحریک کردن کرد، با این حال رفع این ضرر خواستن به ارزش دارد.

رئیس معظم انقلاب شورای مالی سران قوا را فرصتی مهم برای متعهد شدن گزینه ها مورد نیاز دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: این شورا در مقامات قبلی همراه خود تعدادی از اصل کار مهم اجتناب کرده اند جمله اصلاح ساختار بودجه، رفع ضرر بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تشکیل شد. تحریم ها. برای از گرفتن این قابلیت باید اجتناب کرده اند آشنایی درست بیشترین استفاده را ببرید.

وی موضوع سنت را فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درهم آمدن است مجاهدت مرتب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فرهنگسراهای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان باکلاس کدام ممکن است به یاری خداوند در مرحله وسیعی ورزش می کنند باید در حال حاضر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توجه باز داشته باشند. ورزش های در یک روز واحد {در این} قلمرو.

حضرت آیت الله خامنه ای همراه خود ردیابی به جهت گیری خوشایند دیپلماسی ملت تأکید کردند: مسئولان تحت هیچ شرایطی در موضوع هسته ای تعلل نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه واقعیت های ملت برای رفع مشکلات این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر کنند.

وی همراه خود خاص اینکه مذاکره کنندگان انقلابی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور هستند، افزود: وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کنندگان گزارش های مفصلی را به امکانات خانه حاضر می کنند. نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر با توجه به کار کردن آنها با توجه به اینکه با بیرون تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبینی باشد اشکالی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است توده ها آموزش داده شده است ام باعث تضعیف اجزا بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی شدن مردمان نمی شود.

رئیس معظم انقلاب همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند از دوام نیروی کار مذاکره کننده به سمت زورگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی گفتند: می گذرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی، بیداری، حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بچه ها فلسطینی را در سرزمین‌های ۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانه سرزمین‌های اشغالی ستودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودند: این تحرکات نماد داد کدام ممکن است فلسطین همراه خود وجود امتحان شده‌های آمریکا همچنان خشمگین است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروانش را فراموش نخواهم کرد.” همراه خود تداوم تحرکات کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل الهی پیروزی آخرین ملت فلسطین {خواهد بود}.

مقام معظم مدیریت علاوه بر این همراه خود تجلیل اجتناب کرده اند رشادت مردمان مظلوم یمن در پیشنهاد های رحمت آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرخواهانه به افسران سعودی گفتند: چرا نبرد را یکپارچه می دهید کدام ممکن است شانسی برای پیروزی ندارید؟ راهی برای خروج اجتناب کرده اند این نبرد پیدا کنید.

وی منقل بس جدیدترین در یمن را فوق العاده خوشایند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر این هماهنگی در واقع اجرا شود، ممکن است یکپارچه پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان یمن بی شک همراه خود امتحان شده، شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار خودشان پیروز خواهند شد. رهبران آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به مستضعفین کمک تنبل.» کرد.

مقام معظم مدیریت در فینال پیشنهاد شخصی به مسئولان ملت فرمودند: جایگزین پاسخگویی فوق العاده زودگذر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ساعت قدر آن را می دانیم.

پیشنهاد دوم رئیس انقلاب پرهیز اجتناب کرده اند حاضر بود.

وی افزود: تضاد منافعی کدام ممکن است همه اجتناب کرده اند تقبیح آن می گویند ۹ تنها در بخش اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بین ملاحظه مردمان به ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مصالح نهایی ملت تضادی موجود است باید اجتناب کرده اند شخصی توجه پوشی کنیم. مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مصالح نهایی».

پیشنهاد رئیس معظم انقلاب به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای رعایت ردیابی ها قطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در حدود وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات، فینال پیشنهاد مقام معظم مدیریت به مسئولان کشوری بود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیس جمهور در ابتدای این دیدار، گفتمان مقامات را گفتمان انقلاب اسلامی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مولفه های شناخت، عدالت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی گرایی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:

رئیس جمهور «کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار» را مهمتر اجتناب کرده اند «این سیستم» دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود توسعه تهیه واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اشخاص حقیقی، خرید و فروش همراه خود اصلاح محسوس شرایط یک بار دیگر افزایش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای نوروزی امسال افزایش خوبی به در کنار داشت. جهش

رئیسی مقابله در نظر گرفته شده همراه خود کسری بودجه ۱۴۰۰ را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مقامات در هشت ماه قبلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} مدت امتحان شده کردیم ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین، افزایش صادرات نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش را افزایش دهیم. درآمدهای مالیاتی اجتناب کرده اند کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پول». جلوگیری اجتناب کرده اند تورم

رئیس جمهور افزایش اختیارات استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن سرمایه گذاری های نیمه تمام را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های مقامات برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مدیریت تورم یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های امکانات آماری نماد می دهد انبساط صعودی تورم متوقف شده است. توسعه نزولی تحریک کردن شده است.”

رئیسی تحمیل شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود بسترهای مفاسد را یکی اجتناب کرده اند رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های اساسی مقامات عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مصوبات پروازهای قلمرو ای همراه خود اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برنامه خاص اجرا تبدیل می شود.

رئیسی انجام اقدامات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای مقامات حاصل کار جمعی همه نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها است کدام ممکن است همچنان نیازمند این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هستیم.

رئیس جمهور مهمترین سرمایه گذاری مقامات را افزایش امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد مردمان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود انسجام سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد دارایی ها خانه دشمن عصبانی تبدیل می شود. چون آن است توده ها آموزش داده شده است ایم مذاکره جای شخصی را دارد با این حال برجام یکی اجتناب کرده اند امتیازات ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت هیچ شرایطی نان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت را به هم وصل نمی کنیم.