متعهد شدن صنایع خوزستان به تولید بخشی از مصرف آب و برق – پایگاه خبری مدرا


جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با موضوع انجام اقدامات لازم برای تثبیت شبکه برق استان در ایام پیک مصرف روز یکشنبه به ریاست دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان برگزار شد.

استاندار خوزستان در پایان این نشست گفت: در این جلسه تولید و مصرف آب و برق در بخش های خانگی و صنعتی به منظور کاهش وقفه ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی، صنایع استانداری مجبور به فعال شدن بیشتر در زمینه تولید برق شدند و با تصفیه پسماندهای صنعتی و سایر اقدامات لازم توانستند بخشی از نیاز خود را تامین کنند و کمتر به آب شرب متکی باشند. بقیه تابستان را بدون تنش سپری کنید.”

منبع: ایسنا