مادر حمید نوری مقابل سفارت سوئد در تهران / عکس – پایگاه خبری مدرا


تابعتجمعی در اعتراض به حکم حامد نوری، ایرانی که در سوئد بازداشت و از سوی دادگاهی در این کشور به حبس ابد محکوم شده بود، شامگاه سه شنبه در مقابل سفارت سوئد در تهران برگزار شد.

در این تجمع که توسط دانشجویان بسیجی برگزار شده بود، علاوه بر خانواده حمید نوری، تعدادی از دانشجویان، دوستان و همسایگان وی نیز حضور داشتند و با اعتراض به حکم صادره، خواستار آزادی حمید نوری شدند.

مادر حمید نوری مقابل سفارت سوئد در تهران

راهپیمایی اعتراضی علیه این حکم