قیمت مرغ به ۳۰ هزار تومان رسید – پایگاه خبری مدارا


قیمت مرغ کدام ممکن است در هفته های در گذشته به همان اندازه ۲۷ هزار تومان نیز کاهش یافته است بود اکنون حدود ۳۰ هزار تومان به کالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت فراوان به راحتی در دسترس است مردمان است.

 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۱۵۷ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت گوسفندی به صورت شقه نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان است. گوشت منجمد گوسفندی نیز درحالی باید به هزینه مصوب ۸۵ به همان اندازه ۹۵ هزار تومان به کالا برسد ۱۲۷ هزار تومان تهیه تبدیل می شود یعنی حدود ۴۵ هزار تومان بعدی اجتناب کرده اند قیمت مصوب شخصی به کالا می‌رسد.

تخم مرغ نیز بازار آرامی را سپری می‌تنبل به منظور که هر شانه ۳۰ عددی اجتناب کرده اند این محصول حدود ۴۳ هزار تومان تهیه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تخم مرغ های بسته بندی نیز همراه خود قیمت مصوب تهیه می‌شود.