قوه قضاییه: حکم اعدام برای اغتشاشگران خیابان ستارخان تهران – پایگاه خبری مدارا


به گزارش پایگاه خبری مدرا؛ در اغتشاشات اخیر در خیابان ستارخان تهران با سلاح سرد در دست اقدام به مسدود کردن خیابان، توقف خودروها و ایجاد ناامنی برای مردم کرد، سپس با عوامل بسیج درگیر شد و یکی از ماموران را مجروح و ایجاد کرد. . رعب و وحشت در عابران و شهروندان را … کرد و به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش و بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، این فرد با کشیدن سلاح سرد به قصد قتل، ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت شهروندان متهم به جنگ است که منجر به ایجاد ناامنی در کشور محیط زیست و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شد.

شایان ذکر است که طی روزهای گذشته دادگاه انقلاب ۵ نفر دیگر از اغتشاشگران را که مرتکب قتل، سلاح گرفتن و یا بستن خیابان ها و ایجاد ناامنی برای مردم تهران شده اند به اعدام محکوم کرده است.

رای تمامی این متهمان بدوی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.