فلسطین اسرائیل را محاصره کرد؟/ اظهارات علم‌الهدی دانستن درباره کشتی فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، سید احمد علم‌الهدی ظهر در حال حاضر در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه رضوی تصدیق شد: مومن روزی کدام ممکن است در مخالفت با گناه قرار می‌گیرد ترس زده می‌شود.

 

مشاور ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در حال حاضر اسرائیل در پوست شهرهای خودش ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمایز عظیم همراه خود روزی است کدام ممکن است امام امروز را روز قدس نامیدند. در حال حاضر خوشبختانه فلسطینی‌های کرانه باختری به سربازان غزه متصل شده‌اند. اسرائیل در حال حاضر در محاصره ۱۳ میلیون فلسطینی قرار گرفته کدام ممکن است حلقه از دوام نیز اجتناب کرده اند آنها حمایت می‌تنبل به همان اندازه اساس اسرائیل کنده شود.