فعال سیاسی اصولگرا: فرقی بین نمک مرتضوی و سعید مرتضوی نیست – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن سایت خبری مدیریت شده; این فعال سیاسی اصولگرا از طریق کانال تلگرامی خود خطاب به رئیس جمهور نوشت: آقای سوالت مرتضوی را به عنوان وزیر رفاه اجتماعی در مجلس نمایندگان معرفی کردم. پیام خود را دوباره مرور کنید و به جای صولت مرتضوی هر نام دیگری که فکر می کنید تایپ کنید. مثلاً بنویسید: قاضی سعید مرتضوی. به نظر شما فرقی می کند؟

وزارت رفاه حدود چهار ماه است که وزیر ندارد. هر کار لنگ؟ علاوه بر این، آیا در حال حاضر چیزی لنگ در آنجا انجام می شود؟! سعی کنید شش ماه دیگر او را بدون وزیر بگذارید. اگر آب از آب می لرزید؟ بقیه وزارتخانه ها و موسسات اقتصادی اگر وزیر و رئیس جمهور نداشته باشند با وضعیت فعلی شان تغییری نمی کند. حتی اگر وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و… وزیر نداشتند، بهشت ​​روی زمین نمی آمد.

مثلاً در حال حاضر در اثر معجزه وزیر محترم ارتباطات صدها هزار کارگر در فضای مجازی در تاریکی نشسته اند، اگر وزارتخانه بدون وزیر بود اینترنت کمتر محدود نمی شد؟ و حالا که وزیر کک خود را در زندگی مردم گاز گرفته است؟

نه، فکر نکنید وزیر راه، رفاه یا ارتباطات یا رئیس بانک مرکزی با کارشان مشکل دارند. نه مشکل جای دیگری است. مشکل همان هفت هزار صفحه طرح اقتصادی است که «یک سال و نیم پیش» فریاد می کشید و هنوز کشف حجاب می کنید! انجام نشد و کسی به آن نرسید. تا زمانی که بیانیه اقتصادی دولت شما نامعلوم است، مردم را بیاورید و بدرقه کنید. یک مدیر استخدام کنید و یک رئیس را اخراج کنید: حتی اگر همه کارآمد باشند، کار می کنند زیرا نمی دانند باید چه کار کنند.

می دانم که ارتش سایبری تحت فرماندهی برخی عزیزان الان مثلاً در دفاع از شما صد کلمه توهین و توهین به منتقدان شما می کند، اما ترجیح می دهم سخنان شهید بهشتی شما را تکرار کنم. مفتخر بودم که بارها در نامه هایتان از شما پیروی کرده ام که «تلخ آداب صادقانه برای من شیرین تر از رفتار ریاکارانه است.

این روزها حال مردم خوب نیست. دلیلش را بهتر می دانید. همه ما انتظار داشتیم و هنوز هم انتظار داریم که دولت شما، و نه شکافتن ماه، حداقل کاری برای التیام زخم های مردم انجام دهد. مگر شما و رفقایتان نمی گویید همه دولت های قبلی بد بودند؟ خوب، او چشمه ای از حال خوب را به ما نشان داد.